Synth Frisyr vs. Unionen i Förvaltningsrätten Härnösand: Angående mål 3482-11

13:41 (41 minuter sedan)

Hej!

 

Förvaltningsrätten har mottagit din förfrågan om ditt måls handläggning. Jag besvarar detta då  för närvarande är ledig.

 

Vi handlägger våra mål huvudsakligen i den ordning som de kom in till domstolen. På domstolen finns vidare en beredningsansvarig domare som bland annat har till arbetsuppgift att prioritera bland de mål som kommit in till domstolen. För närvarande arbetar vi med de mål om a-kassa  som kom in till domstolen under den tidiga sommaren 2011. Tyvärr är det inte möjligt att förutspå när ditt mål kan komma att avgöras.

 

Med vänlig hälsning

Föredragande, Förvaltningsrätten i Härnösand

Jag har varit i kontakt med er förut angående mål i förvaltningsrätten i Härnösand.
Sist, 24 april 2012 fick jag veta att ni inte kände till hur det låg till med handläggningstid etc. Det sätts som jag förstår det upp i tur och ordning som jag förstår det.
Så, när är det troligt att mitt mål behandlas? Finns något könummer? Jag är nyfiken på hur detta ska gå.
Tills vidare tackar jag för relevanta svar och besked!
Önskar dig också personligen en god semester när det blir aktuellt.
MVH

Masterminds DMC

Skatteverket samt Bibliotek idag. Eller bakvänt.

(S)oundtrac(K)

(S)oundtrac(K)

Pengar rullar in. Det går bra nu.

Skattemyndigheten har gett mig 20032 i återbäring. Först tyckte de att jag skulle betala in 5000 eller vad det var men nu har de tydligen ändrat sig.

Så har jag fått rekvisitionspapper från arbetsförmedlingen om pendlingsstöd. 3300 kostar det att ta sig till och från Stockholm, tack vare detta kommer jag behöva betala 880, resten tar AF hand om.

För övrigt har jag även nu heltidsjobb som mötesbokar med fast lön. Och provision när mina möten ger frukt. Provision i stället för den fasta lönen alltså. Lättare förklarat: Ger det frukt över fast lön får jag provision men ingen fast lön. Men provisionen är alltså då högre än fasta lönen.

Alltså, cherioooo och party. 😀