Fri rörlighet trams

Korrekt, går att köpa i automat och att köpa via att ringa. MEN man kan inte använda icke-nordiskt kreditkort på internet, och måste betala mer. Frågan är alltså om detta inte rent ekonomiskt bryter mot EUs fria rörlighet?

Ri

Date: Mon, 27 Jan 2014 11:21:26 +0100
From: kundtjanst@sj.se
Subject: Ärende 1-6909078187
To: slaggprodukt@hotmail.com

Hej Ri

Det stämmer att du kan köpa biljetterna i biljettautomat. Du kan också ringa till oss och reservera biljetter, som du sedan betalar på plats.

*

För mig är det viktigt, i min fria rörlighet att i förväg kunna placera min resa. Med tanke på alla förseningar som SJ konstant dras med så kan jag på intet sätt vara säker på att få en plats. Dessutom är det inte säkert att jag hinner köpa biljett i automat när jag ska byta tåg. Det är också för övrigt ofta tekniskt fel på biljettautomaterna i Västerås. Detta gäller också i Stockholm.

Hur kommer det sig att ni har begränsningar på kontokort som inte är utfärdade i Norden; detta gör ju att jag som resenär och eu-medborgare känner mig mycket otrygg. Det är ju också svårt att på något vis planera sin resa.

Som ni tar upp skiljer ju priserna sig åt, och det är dyrt att ringa från annat land.

MVH

Ri

Date: Wed, 5 Feb 2014 15:27:44 +0100
From: kundtjanst@sj.se
Subject: Ärende 1-6909078187
To: slaggprodukt@hotmail.com

Hej Richard,

Ja, du ska kunna köpa biljetter med ditt lettiska kontokort, men det är begränsningar för alla kontokort som inte är utfärade i Norden, det är en förhållandevis låg maxgräns för köp per gång och vecka.

Allt som kan köpas på hemsidan kan köpas i automat.

Du är alltid välkommen att ringa till oss och reservera biljetterna som sen kan betalas vid uthämtning. Priserna skiljer lite mellan sj.se och om du ringer.

*

Alla kontokortköp via sj.se passerar en bedrägerikontroll eller fraud control, denna kontroll gäller för alla kort men gränsvärdena tangeras lättare vid utländska kort.

Tyvärr har vi under senare år drabbats av bedrägerier från utländska kort vilket gjort att vi tvingats begränsa köp med kort som inte är registrerade i nordiska länder.

Vi beklagar verkligen att du som resenär känner dig otrygg i och med detta men i nuläget måste vi behålla den nuvarande säkerhetsnivån på kortköp med icke nordiska kort. Förhoppningsvis minskar bedrägeriförsöken i framtiden och vi kan vara mer tillåtande med kontokortsbetalningar fråm icke nordiska kort.

SJ och fri rörlighet, ett pågående projekt.

Hej!

Korrekt, går att köpa i automat och att köpa via att ringa. MEN man kan inte använda icke-nordiskt kreditkort på internet, och måste betala mer. Frågan är alltså om detta inte rent ekonomiskt bryter mot EUs fria rörlighet?

Ri

Date: Mon, 27 Jan 2014 11:21:26 +0100
From: kundtjanst@sj.se
Subject: Ärende 1-6909078187
To: slaggprodukt@hotmail.com

Hej Ri

Det stämmer att du kan köpa biljetterna i biljettautomat. Du kan också ringa till oss och reservera biljetter, som du sedan betalar på plats.

Med vänliga hälsningar

SJ AB

Det svarar inte egentligen på min fråga, men det jag kan förstå är att er hemsida således inte tillåter folk utanför norden att köpa biljetter. Således kan man inte köpa specialbiljetter om man inte har nordisk bankkort, vilket som jag förstår det bryter mot EU´s fria rörlighet. Ska det vara så?

Exempel: Om man som lett vill köpa biljett för sin familj,ungdom, rabatter och annat som inte går i automat hur gör man då? Är det så att allt som kan köpas på hemsidan kan köpas i automat?

Ri

Date: Fri, 24 Jan 2014 08:49:58 +0100
From: kundtjanst@sj.se
Subject: Ärende 1-6909078187
To: slaggprodukt@hotmail.com

Tack för att du har kontaktat oss.

Ursäkta att du fått vänta på svaret.

På vår hemsida finns begränsningar att betala med kort som är utfärdade utanför norden.

Med vänliga hälsningar

SJ AB