Sadochok Behind the scenes.

So, some progress.

As you can see.

Sadochoc Theatrical Trailer

The first theatrical trailer for ”Sadochok” – A feature film in the making dedicated to Lina Romay and Jess Franco.

I am still looking for actresses who are interested in taking part in this film,both starring as Jessica and Freskö. Also looking for actors willing to perform as Dr. Orlovsky in this film.

Sadochok Teaser Trailer 3

The third official trailer for ”Sadochok” – A feature film in the making dedicated to Lina Romay and Jess Franco.

I am still looking for actresses who are interested in taking part in this film,both starring as Jessica and Freskö. Also looking for actors willing to perform as Dr. Orlovsky in this film.

Romregistret och vidare

Nu finns det ju de facto ett register över Romer i Sverige. Det finns hos flera polismyndigheter och är enbart baserat på att man som person tillhör en viss, etisk grupp.

Så varför då inte ta nästa logiska steg här?

Svenska polisen har ju beslutat att s.k. romer är mer brottsliga än andra som inte är romer.

Som polisiär aktion kanske man i samarbete med Sverigedemokraterna då funderar på att ta nästa logiska steg.

Varför inte förtydliga registreringen något? Ett sätt skulle ju vara att på laglig väg se till att alla romer måste bära ett tygstycke fäst på sina kläder så man lätt kan känna igen dem. De kan exempelvis ha ett ”Z” fastsytt på valfritt klädesplagg, så man som icke-rom vet vilken typ av människa man har att göra med.

Efter det kan man ju bygga arbetsläger någonstans i nordvästra Sverige, exempelvis i Dorotea där då dessa brottsliga element får arbeta. Eftersom alla i denna grupp tydligen är brottsliga så är det väl säkrast att skicka dit alla romer och alla som är besläktade med romer dit.

De rom-ägda affärerna kanske även i rent förutbyggande syfte bär sättas i brand eller förstöras med järnrör exempelvis.

Och i dessa arbetsläger kan man ju ägna sig åter human återvinning så att de som inte arbetar tillräcklig bra får ta en något destruktiv dusch.

Man kanske kan tatuera in ett nummer på dem där också för att ytterligare verkligen registrera dem.

Ovan text är något ironisk och ska inte tas på allvar utan är ett inlägg som man inte bör bli kränkt av.

Sadochok Teaser trailer!

The second official trailer for “Sadochok” – A feature film in the making dedicated to Lina Romay and Jess Franco.

I am still looking for actresses who are interested in taking part in this film,both starring as Jessica and Freskö. Also looking for actors willing to perform as Dr. Orlovsky in this film

This is the second teaser trailer. More will follow.

Merry X-mas

Merry X-mas

So yeah.