Saker att inte stoppa i örat.

Jag har en bekant. Vi kan kalla personen för ”QZ” i sammanhanget.

Efter en intensiv dag med aktiviteter jag inte kan skriva så mycket om utan att det framgår vem ”QZ” är så händer följande:

QZ leker med kulor till en soft airgun. QZ leker med den nära sitt öra. QZ fortsätter leka. Denna kula, som är i perfekt storlek för själva gången i örat lyckas QZ placera in i sitt ena öra. Och får inte ut den. Den sitter fast. Olika huskurer tas vid. Vi kan slutleda att vi inte kommer få ur kulan. Som är i QZ’s öra.

Dagen efter får QZ ut den på vårdcentral. QZ är mellan 20-60 år gammal.

Sensmoral: Stoppa inte kulor från soft airguns i örat.

(Kategorierna ”livet” och ”surt” gäller QZ i sammanhanget. Min kategori är ju ”analyser och reflektioner”. För att klargöra.)

Poäng.

Människan är en förbryllande art bland Jordens vimmel av olika arter. Hon bär sig illa åt mot allt och alla, förslavar, plågar och dödar inte bara andra artar, utan även sin egen. Till råga på allt anser hon sig vara gudomens avbild. Sanningen är ju den motsatta; att alla gudar är skapade av människan. Människan har sina primitiva föreställningar om hur gudomen är; gör sina enkla bilder av något som inte kan avbildas. Människan föreställer sig sådant som det är omöjligt att göra en föreställning om.

Sidan 100.

Om vi kallar Jorden för ett helvete så är vi dess djävlar. Likväl hävdar jag att vi är Gudar. En fråga som har hädisk klang är denna: Varför är Gud så enormt dum och elak när Gud befinner sig i kroppslig form? …

… Medan vi befinner oss i kroppslig form kan vi bara uppfatta, tänka, känna och agera enligt formens resurser och då i första hand dess hjärna. Man identifierar sig med kroppen så intimt att man finner sig vara den. Man upplever instinkterna, drifterna och känslorna som oskiljbara från den man är. Man känner att det är så, just känner. Man inlever sig i den personlighet som utvecklats ur arvsgener och prägling från omgivningen. Det är nästintill helt omöjligt att uppfatta sig själv som något annat än just detta.

Sidan 125.

Dénis Lindbohm – Fången är den fries dröm (Minnen från ett annat liv) – En bok om reinkarnation

PSI-cirkelns förlag i Malmö, 1994